Sunday, March 28, 2010

Kelantan ku ...


For the sake of the people of the great state of Kelantan Darul Naim, the Regent, Yang Maha Mulia Tengku Muhammad Faris Petra, must be able to rule in peace and Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra must be able to recuperate in peace.

My message to the assorted schemers, shadow play puppeteers and their coterie of sycophants plus the petty usurper wannabe or two, the Kelantan Rakyat will not allow your ludicrous pantomime of the absurd to linger in our midst.

To the purveyors of past excesses, it's over. Get over it. Your convoluted wayangs meant to confuse the Rakyat have revealed the depth of your deceit and avarice, in your quest to
achieve your ends at any cost, even to the gross detriment of the state and the Rakyat and the institution of the Malay Royalty.

***************

Demi Rakyat negeri Kelantan Darul Naim,
Yang Maha Mulia Tengku Muhammad Faris Petra harus menerajui pentadbiran negeri tanpa gangguan dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra yang di sanjungi harus menjalani proses pemulihan tanpa gangguan.

Pesanan saya kepada tok-tok dalang di belakang tabir sandiwara aneh lagi keji yang kian menyelubungi negeri ini, rakyat Kelantan tidak akan biarkan ianya berlarutan. Terimalah takdir dengan mulia dan terhormat.

Kepada puak rakus dan haloba, masa kalian sudah berakhir. Inilah hakikatnya. Adegan-adegan dramateka yang berhasrat untuk mengkaburi mata Rakyat telah dedahkan intipati hati sanubari serba muslihat kalian. Ianya ditahap yang sudah parah, hinggakan kalian sanggup mempertaruhkan kepentingan negeri, kebajikan Rakyat dan kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu dalam obsesi memburu kuasa dan harta di bumi keramat Kelantan Darul Naim.

***************

Ambo toks
é kkecek banyok hal nih. Cumo nok pesé ko hok bersabit supayo bbo lah caghi baloh, dok buak lakuné wayé kulek sapa ghakyak mulaa beci, mulaa muok, mulaa tok suko ko hok di sanjongi selamo nih. Ku Yeh kito ialah Pemangku Rajo yé soh hinggolah Tuéku Sulté hok kito semo sayé dé sanjông puleh semulaa. Takdok doh Pemangku Rajo hok laing. Nih hok KijéMah kato. Nih hal keghabak keluargo ambo jugok. Tôk nenek hok ttulo. Buké oghé laing.

Anok Kelat
é di senak ceghok duniyo llonih semo dôk peghati usoho duo tigo keghak tôk dalé belaké tabir wayé kulek Siyé nih. Kami tok aké benarké sah-sah nih bermahaghajolelo buak kuca kacé di negheri kito, sapa lupôh petadbiré negheri dé kepentingé Rakyak jelato.